Phòng tập Golf trong nhà khu đô thị Sala
Phòng tập Golf 3D trong nhà khu đô thị Sala. Hướng